Vi er på veien for å synge for deg, følg med på lokale oppslag om hvor og når.

I tillegg gjøres det en del konserter for næringslivet.