FEIT
 

1. Feit
2. Lørdag  
3. Vri og skrik *)
 
*) Kun på 12"Utgitt:  september 1990 12":   RCA / BMG Ariola   PT 44132
7":   RCA / BMG Ariola   PB 44131